OUTSYSTEMS İŞ SÜREÇLERİ TEKNOLOJİSİ

Forumlar OUTSYSTEMS İŞ SÜREÇLERİ TEKNOLOJİSİ

 • Bu konu boş.
 • Post
  BAYPM
  Moderatör

  İş süreçleri teknolojisi, OutSystems platformunun iş süreçleri otomasyonu ve yönetimi için kullanılan bir bileşenini ifade eder. OutSystems, geliştiricilere ve iş analistlerine iş süreçlerini otomatize etmeleri ve uygulama geliştirme süreçlerini iyileştirmeleri için güçlü araçlar sunar.

  Entity’lerin yaşam döngüsü düşünülerek tasarlanan süreçler son kullanıcının uygulamada yürüteceği bir görev gibi entity yaşam döngüsünün her aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetler akışıdır. 

  Process Flow Editor ile süreç akışınızı uygular, entity yaşam döngüsü boyunca yürütülmesi gereken faaliyetleri tasarlarsınız. Entity actions aracılığıyla süreçleri uygulamaya entegre edip uygulamanın eylem akışlarında Process extended actions ve process system actions kullanılır.

  Entity  actions

  Uygulamanın tasarım zamanında süreçlerin veya etkinliklerin ele alınacağını ve hangi entity olaylarına tepki verileceğini ayarlamak gerekir. Uygulamada, her entity oluşturduğunda veya güncellediğinde süreç olaylarını yayınlayan bir entity actions ayarlarsanız, süreçlerin ve etkinliklerin yürütülmekte olan tüm örneklerine bir olay yayınlanır.

  Örnek: 

  İnsan kaynakları yönetimi uygulamasında, iş başvuruları işleme sürecini otomatikleştirmek isteyebilirsiniz. Başvurular, sistemde kaydedildikten sonra otomatik olarak bir değerlendirme sürecine başlatılabilir. Bu süreçte, başvuranın özgeçmişi incelenebilir ve uygun görülen adaylar mülakata davet edilebilir. Mülakat sonuçlarına göre, bir adayın işe alınması veya reddedilmesi otomatik olarak sistem tarafından işlenip başvuruya geri bildirilebilir. 

  Uygulamada action flow tasarlarken, process extended actions ve system actions aracılığıyla süreçlerinizle açık bir şekilde etkileşim kurabilirsiniz.

  Bu da süreç yürütmeyi başlatmanıza veya bir son kullanıcı tarafından yürütülecek bir görevi açmanıza olanak tanır. Sürecinizi tasarlarken son kullanıcıların uygulamanızda yapacakları görevleri planlayabilir ve yaptıkları görevle ilgili aksiyon almalarına olanak tanıyabilirsiniz. Bu görevler ve eylemler, Görev Kutusu’nda son kullanıcılara açıktır. 

  Faturalama işlemleri yürüttüğünüz bir uygulamada kullanıcı modülünüz varsa, Görev Kutusu uygulamanızda otomatik olarak kullanılabilir hale gelir. Kullanıcıların yeni ve devam eden görevlerini listeler. Ayrıca kullanıcıların kendilerine görev atamaları için talimatlar ve eylemler de görüntülenir.

  Süreçlerinizin tasarımını özelleştirmek ve genişletmek için platform veri modelinden bilgi çıkarmaya olanak tanıyan Process API’sini kullanabilirsiniz.

  OutSystems süreçleri, etkinliklerin belirli bir olay gerçekleşene kadar dakikalar, saatler veya aylarca bekleyebileceği uzun süren süreçleri modellemek ve yürütmek için tasarlanmıştır. Olay aracısı gibi büyük ölçekli toplu işleme senaryoları için hafif işlem yürütme kullanılır.

  Process Flow Oluşturma

  Bir süreç oluşturduktan sonra, onun davranışını, yani süreç akışını tasarlamak için özel bir düzenleyici kullanılır. Bu düzenleyicide, sürecinizin süreç akışında yürütülmek üzere Process Flow Toolbox’da bulunan araçlar seçilebilir.

  Call-Back Action

  İş süreci akışı oluştururken, işletme kurallarını işlem yürütmesini doğrulamak için işlem geri çağrı seçeneklerini kullanılabilir. Ayrıca, iş süreci aktivitelerinin yürütülmesini doğrulamak için aktivite geri çağrı eylemlerini uygulayabilirsiniz. Bu tür işlem ve aktivite geri çağrıları, iş sürecinizin doğru ve verimli bir şekilde çalıştığını sağlamak için kullanılır.

  Process Callback Actions: İş sürecinizin herhangi bir noktasında belirli bir işletme kuralını uygulamak için kullanabileceğiniz seçeneklerdir. Örneğin, bir işlem adımının belirli bir durumda olup olmadığını kontrol etmek için kullanabilirsiniz. Bu, iş sürecinin doğruluğunu ve uygunluğunu sağlar.

  Process Activities Callback Actions: İş süreci içindeki belirli işlemlerin veya aktivitelerin yürütülmesini denetlemek ve doğrulamak için kullanılan eylemlerdir. Örneğin, bir belgeyi yükleme veya bir onay sürecini başlatma gibi aktiviteleri izlemek için bu eylemleri kullanabilirsiniz.

  Bu geri çağrılar ve eylemler, iş sürecinizin doğru bir şekilde çalıştığını ve işletme kurallarına uygun olduğunu sağlamak için kullanılır. 

  Process Extended Actions

  Süreçlerinizin yaşam döngüsünü veya modülünüzün süreç aktivitelerini yönetmek için size Process Extended Actions ve Process Activities Extended Actions sağlanır. Bunları modül ağacının Process katmanındaki süreçleriniz ve process activities altında bulabilirsiniz. Bu eylemler, iş süreçlerinizin ve uygulamalarınızın daha fazla kontrol ve işlevsellik kazanmasına yardımcı olur.

  İşte Process Extended Actions’ın bazı temel özellikleri ve kullanım alanları:

  1. İş Süreçlerinin Özelleştirilmesi: Process Extended Actions, standart iş süreçlerinize özel iş mantığı eklemenizi sağlar. Örneğin, belirli bir işlem adımında özel bir işlem gerçekleştirme veya özel bir karar ağacı uygulama olanağı sunar.

  2. Veri İşleme ve Manipülasyonu: Bu eylemler, iş süreçlerinizin verilerini işleyebilmeniz ve manipüle edebilmeniz için kullanışlıdır. Örneğin, verileri filtreleme, sıralama veya dönüştürme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

  3. Entegrasyon: OutSystems Process Extended Actions, harici sistemlerle daha karmaşık entegrasyonlar yapmanıza olanak tanır. API çağrıları yapma, veri senkronizasyonu veya dış kaynaklardan veri çekme gibi işlemleri kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

  4. Özel Hata Yönetimi: Hataları işleyebilme ve özel hata mesajları gösterebilme yeteneği sunar. Bu, uygulamanızın kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşamasına yardımcı olur.

  5. Koşullu İşlemler: OutSystems Process Extended Actions, belirli koşullara dayalı işlem akışları oluşturmanıza olanak tanır. Bu sayede iş süreçlerinizi daha esnek ve karmaşık hale getirebilirsiniz. Bu, iş süreçlerinizi daha esnek ve özelleştirilebilir hale getirme yeteneği sağlar.

  Input Parameters (Giriş Parametreleri): Bir genişletilmiş eylem, işleme başlandığında veya çağrıldığında, “Launch<Process Name>” elemanının “Arguments” (Argümanlar) özelliği aracılığıyla giriş parametreleri alabilir. Yani, bu eylemin çalıştırılması sırasında verileri iletebilirsiniz.

  Output Parameters (Çıkış Parametreleri): Bir işlem veya işlem etkinliği genişletilmiş eyleminin çıkış parametrelerini kullanabilirsiniz. Bu çıkış parametrelerini kullanmanın iki yolunu açıklar:

  a. Doğrudan “Launch<Process Name>.Id” gibi bir ifade kullanabilirsiniz. Örneğin, bir “Payment” işlemi için “LaunchPayment” eylemini kullanıyorsanız, başlatılan işlem kimlik bilgisine “LaunchPayment.Id” ile erişebilirsiniz.

  b. Özel düzenleyicileri kullanarak “Locals” (Yerel) klasörüne erişebilirsiniz. Örneğin, bir ifade düzenlerken “Expression Editor” (İfade Düzenleyici) içinde çalışırken, “Scope Tree” (Kapsam Ağacı) “Locals” (Yerel) klasörüne erişim sağlar.

  Process Entities

  İşlemlerle ilgili sorgularda kullanılabilecek ilgili çalışma zamanı bilgilerini depolayan özel bir varlıktır. Process entities, process identifier tarafından benzersiz bir şekilde tanımlanır; bu, her süreç örneğinin yalnızca bir süreç varlığına sahip olduğu anlamına gelir.

  İşlem süreçlerinin çalışma zamanı bilgilerini elde etmek ve bu bilgileri uygulama mantığınızda uygulamak için kullanılır. Bu, işlem süreçlerinin durdurulup durdurulmadığını kontrol etmek veya bir işlemi sonlandırmak gibi işlemle ilgili verileri kullanmanızı sağlar.

  Örnek Kullanımlar:

  • İşlemin Askıya Alınma Durumunu Kontrol Etme: İşlem varlıkları, bir işlemin askıya alınıp alınmadığını veya devam edip etmediğini kontrol etmek için kullanılabilir. Bu, işlem süreçlerinin belirli koşullara veya izinlere tabi olup olmadığını belirlemek için kullanışlıdır.
  • İşlem Kimlik Bilgisini Kullanma: İşlem varlıkları, işlem sürecinin kimlik özelliğini kullanarak, bu işlem sürecini sonlandırmak veya diğer işlem süreçleriyle etkileşime girmek gibi işlemle ilgili özel eylemler gerçekleştirmenizi sağlar.
  • Bu ifade, işlem süreçlerini uygulama mantığınızda kullanırken işlem varlıklarının (Process Entities) sağladığı bilgilerin ve yeteneklerin önemine vurgu yapmaktadır. Bu, iş süreçlerini daha iyi yönetmek ve özelleştirmek isteyen geliştiriciler için önemli bir konudur.

  Bunu daha iyi anlamak için bir belge yönetimi uygulaması düşünün. Her yeni belge için bir işlem süreci başlatılıyor. Bu süreçte, belgenin kimlik bilgisi işlemin giriş parametresi olarak kullanılıyor ve aynı zamanda işlem varlığı içinde bir özellik olarak saklanıyor. Belge silindiğinde belirli bir işlem sürecinin sonlandırılması işlem süreçleri ise şu şekilde tasarlanır;

  Belge silindiğinde işlemi sonlandırmak için bir ekran eylemi tasarlıyorsunuz. Bu ekran eylemi, işlemi sonlandırmak için kullanılacak.

  İşlemi sonlandırmak için “ProcessTerminate” adlı bir sistem eylemini kullanılır. Bu eylemi kullanarak işlemi sonlandırılabilir.

  İşlemi sonlandırmak için işlem kimlik bilgisine ihtiyacınız var. Bu bilgiyi elde etmek için, işlem varlığıyla ilgili bir toplama (aggregate) kullanıyorsunuz. Bu toplamda, işlem varlığının belge kimlik özelliğinin, silinen belgenin kimlik bilgisiyle eşleştiği bir koşul ekliyorsunuz. Sonuç olarak, bu toplam işlem kimlik bilgisini almanıza yardımcı olur.

  Belge Silindiğinde İşlemi Sonlandırma: Artık elde edilen işlem kimlik bilgisini kullanarak, “ProcessTerminate” sistem eylemini çalıştırabilirsiniz. Bu, işlemi sonlandırır ve işlem varlığının da otomatik olarak silinmesini sağlar. Eğer işlem varlığında milyonlarca kayıt varsa, veritabanı sorgularını verimli bir şekilde yönetmek, bu büyük veri hacmi ile çalışırken sistem performansını optimize etmek için gereklidir.

  Bir modülü yayınladığınızda ve bu modül içindeki işlem akışlarını değiştirdiğinizde, daha önce eski işlem akışlarına dayalı olarak yürütülen tüm işlem örnekleri otomatik olarak güncellenir. Bu, iş süreçlerinizi geliştirirken ve iyileştirirken mevcut işlem örneklerini dikkate alır.

  Etki Analizi Hakkında

  Eski işlem akışlarına yapılan değişikliklerin, daha önce bu eski akışları kullanan aktif işlem örnekleri üzerindeki etkisi analiz edilir. Etki yaratan değişiklikler şunları içerir:

  • Akış içine faaliyetler eklemek veya kaldırmak
  • Akış içindeki faaliyetlerin sırasını değiştirmek
  • Bağlayıcıları eklemek veya kaldırmak
  • Zorunlu işlem giriş parametrelerini eklemek veya kaldırmak
  • Faaliyet çıkış parametrelerini eklemek veya kaldırmak
  • İşlem giriş parametrelerinin türünü değiştirmek
  • Faaliyet çıkış parametrelerinin türünü değiştirmek
  • Etki Analizi Çalıştırma: Etki analizi, iki şekilde çalıştırılabilir:


  a. Etkili Mod:
  Etki analizi, Service Studio, Service Center veya LifeTime’da yapılan her dağıtım sırasında otomatik olarak çalıştırılır ve işlem örnekleri yeni işlem akışını etkileyip etkilemeyeceğine bağlı olarak güncellenir veya askıya alınır.

  b. Önizleme Modu: Uygulamayı Service Center’da yükleyip Etki analizi önizleme modunda çalıştırıldığında işlem örneklerinin nasıl etkilenebileceğini önceden görebilirsiniz.

  Askıya Alma ve Devam Etme: Etki analizi sonucunda etkilenen işlem örnekleri askıya alınabilir. Bu işlem örneklerini durdurup durdurmadığınıza karar vermek için Service Center’da analiz edilmesi gerekebilir.

  Etki analizi, iş süreçlerinizin güncellenmesi sırasında işlem örneklerinin güncellenebilirliğini ve askıya alınmasını değerlendirmenize yardımcı olur.

  Süreçleri tasarlamak için kalıplar

  İşlem tasarımı sırasında, daha iyi okunabilirlik ve daha iyi performans sonuçları elde etmek için uygulanabilecek bazı desenler veya tasarım kuralları bulunmaktadır. İşte bu desenlerden bazıları:

  Sekans (Sequential) Deseni: İş sürecinizin adımlarını sırayla düzenlemek, iş akışını daha kolay okunur ve anlaşılabilir hale getirir. Bu desen, işlemleri sırayla izlemenizi ve anlamanızı sağlar.

  Karar (Decision) Deseni: İş sürecinizde belirli koşullara dayalı kararlar vermeniz gerektiğinde bu deseni kullanabilirsiniz. Kararlarınızı, “If – Else” şeklinde ifade ederek iş akışınızı belirli koşullara göre yönlendirebilirsiniz.

  Döngü (Loop) Deseni: Belirli bir işlemi veya bir işlem setini tekrarlamak gerektiğinde bu deseni kullanabilirsiniz. Özellikle tekrarlayan görevler veya işlemler için uygundur.

  Paralel (Parallel) Deseni: İş sürecinizin farklı kısımlarının aynı anda veya paralel olarak çalışmasını gerektiğinde bu deseni kullanabilirsiniz. Özellikle işlemler arasında bağımsızlık olduğunda kullanışlıdır.

  Alt İşlem (Subprocess) Deseni: Büyük ve karmaşık iş süreçlerini daha küçük ve yönetilebilir parçalara bölmek için bu deseni kullanabilirsiniz. Bu, iş akışını daha modüler ve yeniden kullanılabilir hale getirir.

  Otomasyon (Automation) Deseni: Rutin görevleri veya işlemleri otomatikleştirmek ve insan müdahalesini azaltmak için bu deseni kullanabilirsiniz. Özellikle tekrarlayan ve düşük değerli görevler için uygundur.

  Hata İşleme (Error Handling) Deseni: İş sürecinizde hataları ele almak ve işlemek için bu deseni kullanabilirsiniz. Bu, iş sürecinizin dayanıklılığını artırır ve sorunları daha etkili bir şekilde ele almanızı sağlar.

  Bu desenler, iş süreçlerinizi daha iyi tasarlar, iş akışlarını daha anlaşılır, yönetilebilir ve performanslı hale getirebilir ve optimize edebilirsiniz. İş süreçlerinin karmaşıklığını azaltırken, iş süreçlerini daha etkili bir şekilde uygularsınız. Designing Processes için daha detaylı bilgi için ilgili makaleyi inceleyiniz.

 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.